Privacy is gewaarborgd

Deelname aan een onderzoek van RegioPeil Zakelijk is altijd volledig anoniem. Dat betekent dat uw antwoorden worden losgekoppeld van uw naam en adresgegevens. Het meewerken aan een onderzoek van RegioPeilzakelijk.nl gebeurt op volkomen vrijwillige basis. Het is voor het panellid dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen.

Gegevens bij inschrijven

Op het moment dat u zich inschrijft, vragen wij u een inschrijfvragenlijst in te vullen met gegevens zoals geslacht, leeftijd en omvang van het bedrijf en uw functie. Deze gegevens zijn belangrijk om de onderzoeksresultaten zinvol te interpreteren.

Het is van belang dat wij voor de onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormt van de beroepsbevolking. Op die manier zorgen we ervoor dat de conclusies die op basis van de onderzoeken worden getrokken, ook gelden voor de gehele bevolking. Daarbij is het van belang dat de vragenlijst altijd door dezelfde persoon wordt ingevuld.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u uit te nodigen voor de onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het onderzoek, en niet om u iets te verkopen of toe te sturen

Regels bij onderzoek

RegioPeil Zakelijk werkt samen met onderzoeksbureau Mirantes, een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau, aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA).

RegioPeil Zakelijk voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijk geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject.
Het e-mailadres en de andere gegevens die bij RegioPeil bekend zijn, worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat ze mogen worden gebruikt.
Gegevens worden nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere wijze uitgewisseld met derde partijen.